FÖRETAGSPRESENTATION 

VVS & Processteknik IMETEK AB startade 1993 i Strängnäs. Företaget är familjeägt och har sitt kontor sedan 2007 i Eskilstuna.


VERKSAMHETSOMRÅDE 

Vi arbetar med projektering, besiktning och installationssamordning samt energioptimering av VVS-installationer inklusive komfortkylanläggningar.


ENERGIOPTIMERING 

Vid projektering och uppföljning samt rena uppdrag för energioptimeringar använder vi oss av energiberäkningsprogrammet VIP Energy. Detta program medför att vi kan utföra avancerade simuleringar och tydligt se vad olika åtgärder har för besparingspotential. 


CERTIFIERAD ENTREPRENADBESIKTNINGSMAN 

Bo Stegnell är av Kiwa Sverige AB certifierad entreprenadbesiktningsman med certifikatsnummer 5759. 


OVK-BEHÖRIGHET 

Bo Stegnell är av SP SITAC certifierad sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem med behörighet K. Certifikat 1192/02 


KUNDBAS 

Våra största kunder genom åren är Kilenkrysset, Strängnäs kommun, Strängnäs Energiverk, Pfizer, Astra Zenica, DSM Anti-Infectives, Recipharm och Fresenius Kabi.